Golfclub de Lage Mors NGF

Heerengolf

Regels Heerengolf

 1. De deelnemer moet lid zijn van GC de Lage Mors en in het bezit zijn van het GVB dan wel EGA handicap 54 of lager.
 2. Er worden 18 holes shotgun gespeeld, en wel op donderdag van 09.00 uur tot ca. 13.30 uur (zomertijd) of van 10.00 uur tot 14.00 uur (winterperiode). In het zomerseizoen wordt een Stablefordcompetitie gehouden; in het winterseizoen een Duo Matchplay competitie. De captain kan bepalen om slechts één ronde van 9 holes te spelen.
 3. Iedereen is ruim op tijd aanwezig en plaatst een bal voorzien van zijn naam in de emmer. De flightindeling per wedstrijd gebeurt door de captain door middel van het in willekeurige volgorde trekken van de verzamelde golfballen van de spelers.
 4. 15 minuten voor aanvang van de wedstrijd maakt de captain de flightindeling bekend en vertrekt men naar zijn hole. De speler die als eerste in een flight is ingedeeld, is flight captain; deze heeft de taak toe te zien op het vlot doorspelen en aansluiting te houden met de voorgaande flight.
 5. Diegenen die 9 holes willen spelen, stromen in rond 10.45 uur resp. 11.30 uur, teneinde ook aanwezig te zijn bij de nazit.
 6. Het op de ondertekende en ingeleverde scorekaart behaalde aantal Stablefordpunten telt voor de interne Stablefordcompetitie.
 7. In principe wordt de eerste en derde donderdag van de maand qualifying gelopen.
 8. Degene voor wie de Lage Mors niet de home course is, dient zelf zorg te dragen voor registratie van een Q-kaart.
 9. Het behaalde aantal Stablefordpunten en gescoorde birdies per wedstrijd en het verloop van de clubhandicap worden bijgehouden in een registratie.
 10. De speler moet zich aan de Golfregels en de Plaatselijke Regels houden. Zo is het alleen toegestaan naar een bal te vissen in de waterhindernissen als het vermoedelijk de eigen bal betreft, deze zichtbaar is, en er eenvoudig uitgenomen kan worden.
 11. In principe wordt gespeeld met flights van drie, waarbij het kan voorkomen dat op meerdere holes dubbel gestart moet worden. Bij grote drukte wordt gespeeld met flights van vier. Indien de bezetting te groot wordt om de wedstrijd binnen de toegestane tijd te kunnen spelen, kan de captain besluiten tot beperkte deelname per inschrijving (via Proware).
 12. De speler is verplicht zoveel mogelijk aanwezig te zijn. Verhindering van méér dan een keer achtereen moet tijdig worden doorgegeven aan de captain.
 13. Onaangekondigde afwezigheid van meer dan vier wedstrijden achtereen houdt in dat de speler zijn speelrecht bij Heerengolf verliest.
 14. Afmelding voor een Duo Matchplay wedstrijd: voor woensdag 12.00 uur!
 15. In het voorjaar wordt na een 9-holes wedstrijd een bijeenkomst georganiseerd waarin de Duo Matchplay trofee wordt uitgereikt (en de jaarlijkse contributie wordt geïnd).
 16. In december wordt na een 9-holes wedstrijd een slotbijeenkomst georganiseerd waarin de Stableford-, Handicap- en Birdie-trofees worden uitgereikt.
 17. Met PW uit Enschede wordt elk jaar een uit- en thuiswedstrijd gespeeld (maximaal 20 deelnemers).
 18. Jaarlijks vindt een uitwisseling plaats met Spielehof uit Boekelo.
 19. Tweemaal per jaar spelen we de Battle of the Sexes.
 20. Na afloop van een wedstrijd wordt er gezamenlijk in het Aparthotel nagepraat onder het genot van koffie of iets sterkers. Hier kunnen tevens de scorekaarten worden ingeleverd bij degene die de registratie voert.
 21. Alle Heerengolfers doen in principe mee aan deze nazit, tenzij hun agenda dit niet toelaat.
 22. Door de pro dan wel het Aparthotel zullen geen mensen op de baan worden toegelaten tijdens de voor het Heerengolf bestemde tijd. Alleen bij geringe opkomst kan hiervan na overleg met de captain worden afgeweken.
 23. In een geval waarin deze regels niet voorzien, beslist de captain.

 Januari 2018

Captain 2018: Gerrit Hofmans co-captain Jan Homan coördinator Duo Matchplay Rob Hagen

Nadere informatie is te verkrijgen via het e-mailadres heerengolf@golfclubdelagemors.nl