Golfclub de Lage Mors NGF

Baanreglement

Algemeen
1. Een volle ronde bestaat uit tweemaal 9 = 18 holes.
2. Spelers worden geacht kennis te hebben genomen van het gestelde op de informatieborden.
3. Greenfee dient vooraf te worden betaald. Bezoekers moeten de dagkaart zichtbaar aan hun tas dragen.
4. Leden van golfclub de Lage Mors moeten hun badge zichtbaar aan hun tas dragen.
5. Voorrang op de baan wordt bepaald door het speeltempo van een flight.
6. Afstandspaaltjes (200 m - 150 m - 100 m - 50 m) geven de afstand aan tot het midden van de green.
7. De aanwijzingen van de marshal moeten worden opgevolgd.
8. Baanpersoneel heeft voorrang.
9. Kledingvoorschrift.

Het spelen
1. Er wordt gestart op afslag (tee) 1. Hiervan mag niet worden afgeweken tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de dienstdoende marshal.
2. Bij drukte op afslag 1 moet worden afgewisseld tussen spelers die op afslag 1 hun ronde beginnen en spelers die komend van hole 9 vanaf afslag 10 willen doorspelen.
3. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met een flight die een wedstrijd speelt en daartoe herkenbaar is aan een oranje wedstrijdvlag.

Baangedrag
1. De green of voorgreen nietbetreden met draagtas of trolley.
2. Pitchmarks en beschadigingen door spikes herstellen.
3. Uitgeslagen plaggen terugleggen.
4. Bunkers bij het verlaten weer aanharken en de hark in de houder terugplaatsen met de steel buiten de bunker in de richting waaruit normaliter gespeeld wordt.

Veiligheid
1. Doe geen slag als zich op de weg personen of voertuigen bevinden die u met uw slag zou kunnen raken.
2. Dit is een mooie, uitdagende maar ook compacte golfbaan. Houd daarom rekening met andere spelers, in het bijzonder

  • houd bij het afslaan van hole 7 (16) rekening met spelers die uitholen op hole 6 (15)
  • houd bij het spelen van hole 5 (14) en het afslaan van hole 8 (17) rekening met spelers die afslaan van hole 7 (16)
  • houd bij het afslaan van hole 13 rekening met spelers op of bij de green van hole 3 (12) of de afslag van hole 4.
3. U mag alleen uw eigen bal uit het water (proberen te) halen, dus voor het overige is het gebruik van een hengel niet toegestaan.

Baancommissie

Plaatselijke Regels (Local Rules)
1. Buiten de baan (Out of Bounds) wordt aangegeven met witte paaltjes alsmede de afrastering van de openbare weg.
2. Grond in bewerking (GUR) wordt aangegeven met blauwe paaltjes. Indien er sprake is van een belemmering door grond in bewerking (zie R 25-1a) moet de speler deze ontwijken volgens R 25-1b.
3. Aangepaalde bomen en markeringen van uitlopen van drainagebuizen zijn vaste obstakels (zie R 24-2a). Deze belemmering moet worden ontweken volgens R 24-2b.
4. Indien de bal een hoogspanningskabel raakt, moet de speler de slag laten vervallen en zonder straf opnieuw slaan. R 20-5 is van toepassing.
5. Indien de bal of balmerker op de green per ongeluk wordt bewogen, krijgt de speler geen straf en moet de bal worden teruggeplaatst volgens R 18-2, 18-3 of 20-1.
6. Een speler mag met een afstandsmeter uitsluitend afstanden bepalen, anders overtreedt de speler R 14-3.

Straf voor overtreding van een Plaatselijke Regel
matchplay: verlies van de hole - strokeplay: 2 slagen.
Straf voor herhaalde overtreding van Plaatselijke Regel 6
diskwalificatie

Tijdelijke Plaatselijke Regels
Eventuele tijdelijke Plaatselijke Regels staan vermeld bij de golfbalie en bij afslag 1.

Regelcommissie