Golfclub de Lage Mors NGF

Damesgolf

Regels Damesgolf

 1. De deelnemer moet lid zijn van GC de Lage Mors en in het bezit zijn van het GVB dan wel EGA clubhandicap 54 of lager.
 2. Er worden 9 holes shotgun gespeeld, en wel op woensdag van 10.00 uur tot ca. 12.00 uur.
  In het zomerseizoen wordt er op de eerste woensdag Q kaart gelopen. In het winterseizoen is er een Strokeplay competitie.
 3. Iedereen is ruim op tijd aanwezig en plaatst een bal voorzien van zijn naam in de emmer. De flightindeling per wedstrijd gebeurt door de ladies captain door middel van het in willekeurige volgorde trekken van de verzamelde golfballen van de spelers.
 4. 15 minuten voor aanvang van de wedstrijd maakt de ladies captain de flightindeling bekend en vertrekt men naar zijn hole.
 5. Het op de ondertekende en ingeleverde Q-kaart behaalde aantal Stablefordpunten telt voor de interne Stablefordcompetitie.
 6. In principe wordt de eerste woensdag van de maand qualifying gelopen. Op de 3e woensdag van de maand kan er, indien gewenst, ook een Q-kaart worden gelopen.
 7. Bij de flightindeling wordt dan rekening gehouden met de spelers die wel/geen Q-kaart lopen.    
 8. Degene voor wie de Lage Mors niet de home course is, dient zelf zorg te dragen voor registratie van een Q-kaart.
 9. Het behaalde aantal Stablefordpunten en gescoorde birdies per wedstrijd en het verloop van de clubhandicap worden bijgehouden in een registratie.
 10. De speler moet zich aan de Golfregels en de Plaatselijke Regels houden. Zo is het alleen toegestaan naar een bal te vissen in de waterhindernissen als het vermoedelijk de eigen bal betreft, deze zichtbaar is, en er eenvoudig uitgenomen kan worden.
 11. In principe wordt gespeeld met flights van drie.
 12. Verhindering van meer dan één keer achtereen moet tijdig worden doorgegeven aan de ladies captain.
 13. In januari wordt er een ledenvergadering gehouden met aansluitend een lunch.
 14. Met PW uit Enschede wordt elk jaar een uit- of thuiswedstrijd gespeeld (maximaal 20 deelnemers).
 15. Tweemaal per jaar spelen we de Battle of the Sexes.
 16. Na afloop van een wedstrijd wordt er gezamenlijk in het Aparthotel nagepraat onder het genot van koffie. Hier kunnen tevens de scorekaarten worden ingeleverd bij degene die de registratie voert.
 17. Alle Damesgolfers doen in principe mee aan deze nazit, tenzij hun agenda dit niet toelaat.
 18. Door de pro dan wel het Aparthotel zullen geen mensen op de baan worden toegelaten tijdens de voor het Damesgolf bestemde tijd. Alleen bij geringe opkomst kan hiervan na overleg met de ladies captain worden afgeweken.
 19. In een geval waarin deze regels niet voorzien, beslist de ladiescaptain.

Januari 2018

Ladies Captain 2018: Fiene van der Meij

Nadere informatie is te verkrijgen via het e-mailadres damesgolf@golfclubdelagemors.nl