Golfclub de Lage Mors NGF

Bestuur & Commissies

Hier onder zijn de activiteiten van alle commissies opgenomen, inclusief bestuur, Damesgolf en Heerengolf.

Bestuur
Baancommissie
Commissie Onderzoek Jaarstukken
Damesgolf
Evenementencommissie
Heerengolf
Jeugdcommissie
Marshalcommissies
Mentorencommissie
Redactiecommissie
Regel & handicapcommissie
Websitecommissie
Wedstrijdcommissie

De namen van de commissieleden staan op het ledengedeelte onder Bestuur & commissies.